ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

Ανακαίνιση τριώροφης πολυκατοικίας που συμπεριλαμβάνει την όψη και την εσωτερική ανακαίνιση των 3 κατοικιών.

error: Content is protected !!
info@atwa.gr