18ο Δημοτικό Αθηνών

Toποθεσία
Αμπελόκηποι, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

18ο Δημοτικό Αθηνών

Toποθεσία
Αμπελόκηποι, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

error: Content is protected !!