4ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Βριλησσίων

Toποθεσία
Βριλήσσια

Φορέας
Δήμος Βριλησσίων

Kατασκευή
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος 
2021

4ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Βριλησσίων

Toποθεσία
Βριλήσσια

Φορέας
Δήμος Βριλησσίων

Kατασκευή
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος 
2021

error: Content is protected !!