Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

Toποθεσία
Κορωπί, Αττικής

Φορέας
Δήμος Κρωπίας

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2018

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

Toποθεσία
Κορωπί, Αττικής

Φορέας
Δήμος Κρωπίας

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2018

error: Content is protected !!