Σχολικό Συγκρότημα Κωλέττη

Toποθεσία
Αθήνα

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Έτος
2020-2021

Σχολικό Συγκρότημα Κωλέττη

Toποθεσία
Αθήνα

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Έτος
2020-2021

error: Content is protected !!