Κατασκευές Δημοσίων Έργων

Η ANEGERSIS CONSTRUCTION είναι σήμερα κάτοχος πτυχίου ΜΕΕΠ, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει Δημόσια έργα.

Εξειδικεύεται κυρίως σε οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, αλλά και στην εκτέλεση τεχνικών έργων οδοποιίας, λιμενικών, υδραυλικών έργων καθώς και στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη τέτοιων έργων.

Τα έργα στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας των δημοσίων έργων υποδομής αλλά και ιδιωτικών οικοδομικών έργων που κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Οικοδομικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Βιομηχανικά – Ενεργειακά
  • Οδοποιΐα
  • Λιμενικά
  • Υδραυλικά

Δημόσια Έργα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα
error: Content is protected !!