Η εταιρεία ANEGERSIS CONSTRUCTION M.ΕΠΕ ασχολείται με την μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων. Η πλειοψηφία των περατωμένων έργων αφορά σε κατοικίες, χώρους ιατρείων και γραφείων και δημόσια κτίρια.

Υπηρεσίες

Δημόσια Έργα

Ιδιωτικά Έργα

Ενεργειακά Έργα

Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ακινήτων

Εκμετάλλευση Οικοπέδων

Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή

Δημόσια Έργα

Ιδιωτικά Έργα

Ενεργειακά Μέτρα

Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ακινήτων

Εκμετάλλευση Οικοπέδων

Μελέτη Επίβλεψη Κατασκευή

Τα έργα μας

Η εταιρεία ANEGERSIS CONSTRUCTION M.ΕΠΕ ασχολείται με την μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων. Η πλειοψηφία των περατωμένων έργων αφορά σε κατοικίες, χώρους ιατρείων και γραφείων και δημόσια κτίρια.
Γιατί Εμάς
Η Anegersis Construction παρουσιάζει οργανωμένες προτάσεις. Μέσα από την μελέτη του χώρου καταφέρνει να παραδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα άρτιο αποτέλεσμα με όλες τις λειτουργικές και σχεδιαστικές λεπτομέρειες.
error: Content is protected !!