Η εταιρεία ANEGERSIS CONSTRUCTION ασχολείται με την μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη,τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων. Η πλειοψηφία των περατωμένων έργων αφορά σε κατοικίες και δημόσια κτίρια.Η άριστη ομάδα συνεργατών και οι επαγγελματικοί σύμβουλοι διαχείρισης κατασκευών της εταιρείας ANEGERSIS CONSTRUCTION προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την επιτυχή υλοποίηση των έργων.

01

Δημόσια Έργα 

Τα έργα στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας των δημοσίων έργων υποδομής

02

Ιδιωτικά Έργα

Η εταιρεία μας εγγυάται ποιοτική κατασκευή και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από την εμπειρία των ιδιωτικών έργων της.

03

Ενεργειακά Έργα

Η εταιρεία προωθεί τον βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων που αναλαμβάνει ενώ ασχολείται και με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα έργα μας

Η εταιρεία ANEGERSIS CONSTRUCTION M.ΕΠΕ ασχολείται με την μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων. Η πλειοψηφία των περατωμένων έργων αφορά σε κατοικίες, χώρους ιατρείων και γραφείων και δημόσια κτίρια.

Επαγγελματισμός

Χάρη στην συνέπεια που χαρακτηρίζει την εκπόνηση κάθε έργου, χτίζουμε αξιόπιστες σχέσεις ενώ ο ισχυρός χαρακτήρας της κάθε κατασκευής καταφέρνει να εναρμονιστεί με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Επαγγελματισμός

Χάρη στην συνέπεια που χαρακτηρίζει την εκπόνηση κάθε έργου, χτίζουμε αξιόπιστες σχέσεις ενώ ο ισχυρός χαρακτήρας της κάθε κατασκευής καταφέρνει να εναρμονιστεί με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
Γιατί Εμάς
Η Anegersis Construction παρουσιάζει οργανωμένες προτάσεις. Μέσα από την μελέτη του χώρου καταφέρνει να παραδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα άρτιο αποτέλεσμα με όλες τις λειτουργικές και σχεδιαστικές λεπτομέρειες.
Τελευταία Νέα
error: Content is protected !!