ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων και καταστημάτων  στο Ελληνικό.

 

error: Content is protected !!