Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων

Ανακαίνιση κτηρίου γραφείων, επί των οδών Αεροπορίας και Παπαφλέσσα στην Αργυρούπολη.

Προϋπολογισμός: 2.000.000€

error: Content is protected !!