14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Toποθεσία
Λυκαβηττός, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Toποθεσία
Λυκαβηττός, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

error: Content is protected !!