15ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

Toποθεσία
Κυψέλη, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

15ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

Toποθεσία
Κυψέλη, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

error: Content is protected !!