50ο Γυμνάσιο Αθηνών

Toποθεσία
Σεπόλια, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

50ο Γυμνάσιο Αθηνών

Toποθεσία
Σεπόλια, Αθήνα

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2021

error: Content is protected !!
info@atwa.gr