Ανακαίνιση στο Γυμνάσιο Σπατών

Toποθεσία
Σπάτα, Αττική

Φορέας
Κτιριακές Υποδομές

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2015

Ανακαίνιση στο Γυμνάσιο Σπατών

Toποθεσία
Σπάτα, Αττική

Φορέας
Κτιριακές Υποδομές

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος
2015

error: Content is protected !!