Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Toποθεσία
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

Ανάδοχος
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έτος
2010-2013

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Toποθεσία
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

Ανάδοχος
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έτος
2010-2013

error: Content is protected !!