Δημοτικό Γυμναστήριο Ευελπίδων

Toποθεσία
Αθήνα

Μελέτη
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Kατασκευή
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος 
2020

Δημοτικό Γυμναστήριο Ευελπίδων

Toποθεσία
Αθήνα

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
ΟΠΑΝΔΑ

Έτος 
2020

error: Content is protected !!