Παιδικές Χαρές Δήμου Κηφισιάς

Toποθεσία
Κηφισιά

Μελέτη
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Kατασκευή
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος 
2020

Παιδικές Χαρές Δήμου Κηφισιάς

Toποθεσία
Κηφισιά

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Κηφισιάς

Έτος 
2019

error: Content is protected !!