Περιβάλλον Χώρος Διδασκαλείου

Toποθεσία
Αθήνα

Μελέτη
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Kατασκευή
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος 
2020

Περιβάλλον Χώρος Διδασκαλείου

Toποθεσία
Πανεπιστημιούπολη,Ζωγράφου

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθηνών

Έτος 
2020

error: Content is protected !!