Πλατεία Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου

Toποθεσία
Άγιος Δημήτριος

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Έτος
2019-2020

Πλατεία Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου

Toποθεσία
Άγιος Δημήτριος

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Έτος
2019-2020

error: Content is protected !!