Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων Δήμου Αθηναίων

Toποθεσία
Αθήνα

Μελέτη
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Kατασκευή
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Έτος 
2020

Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων Δήμου Αθηναίων

Toποθεσία
Αθήνα

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Έτος 
2020

error: Content is protected !!