Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Δημητρίου

Toποθεσία
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανάδοχος
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Φορέας
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Έτος
2012-2014

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Δημητρίου

Toποθεσία
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανάδοχος
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Φορέας
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Έτος
2012-2014

error: Content is protected !!