Χώρος φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

Toποθεσία
Βοτανικός

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Έτος
2021

Χώρος φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

Toποθεσία
Βοτανικός

Ανάδοχος
Αnegersis Construction Μ.ΕΠΕ

Φορέας
Δήμος Αθηναίων

Έτος
2021

error: Content is protected !!